Cung Cấp Thiết Bị Âm Thanh Ánh Sáng Số 1 Việt Nam

Là nhà cung cấp thiết bị âm thanh ánh sáng kinh doanh, nhà hàng, gia đình, bar, vũ trường – hàng đầu Việt nam. Mọi sản phẩm âm thanh karaoke của công ty đều có rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đèn rọi sân khấu NE - 190 A

Đèn rọi sân khấu NE – 190 A

Mã sản phẩm: NE - 190 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn rọi sân khấu - SC-8128

Đèn rọi sân khấu – SC-8128

Mã sản phẩm: SC-8128

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn rọi sân khấu - CP 857

Đèn rọi sân khấu – CP 857

Mã sản phẩm: CP 857

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn rọi sân khấu - SC 8578

Đèn rọi sân khấu – SC 8578

Mã sản phẩm: SC 8578

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn rọi sân khấu – CP 812B

Mã sản phẩm: CP 812B

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn rọi sân khấu - CP 8812A

Đèn rọi sân khấu – CP 8812A

Mã sản phẩm: CP 8812A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Bóng đèn chớp light 1500W

Bóng đèn chớp light 1500W

Mã sản phẩm: Chớp light 1500W

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn chớp Eshine TL-MC01

Đèn chớp Eshine TL-MC01

Mã sản phẩm: Eshine TL-MC01

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn led chớp light cảm ứng nhạc

Đèn led chớp light cảm ứng nhạc

Mã sản phẩm: Cảm ứng nhạc

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 117 mini

Đèn pha led sân khấu – NE 117 mini

Mã sản phẩm: NE 117 mini

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 180

Đèn pha led sân khấu – NE 180

Mã sản phẩm: NE 180

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 182 A

Đèn pha led sân khấu – NE 182 A

Mã sản phẩm: NE 182 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 120

Đèn pha led sân khấu – SL 120

Mã sản phẩm: SL 120

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu – NE 215

Mã sản phẩm: NE 215

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 036

Đèn pha led sân khấu – SL 036

Mã sản phẩm: SL 036

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 036 III

Đèn pha led sân khấu – SL 036 III

Mã sản phẩm: SL 036 III

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112 B

Đèn pha led sân khấu – NE 112 B

Mã sản phẩm: NE 112 B

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 117 A

Đèn pha led sân khấu – NE 117 A

Mã sản phẩm: NE 117 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 182

Đèn pha led sân khấu – NE 182

Mã sản phẩm: NE 182

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 108

Đèn pha led sân khấu – SL 108

Mã sản phẩm: SL 108

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 281 A

Đèn pha led sân khấu – NE 281 A

Mã sản phẩm: NE 281 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 188 Lục giác

Đèn pha led sân khấu – NE 188 Lục giác

Mã sản phẩm: NE 188

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 002 B

Đèn pha led sân khấu – NE 002 B

Mã sản phẩm: NE 002 B

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 161 A

Đèn pha led sân khấu – NE 161 A

Mã sản phẩm: NE 161 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 113

Đèn pha led sân khấu – NE 113

Mã sản phẩm: NE 113

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112

Đèn pha led sân khấu – NE 112

Mã sản phẩm: NE 112

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 088

Đèn pha led sân khấu – NE 088

Mã sản phẩm: NE 088

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 044

Đèn pha led sân khấu – NE 044

Mã sản phẩm: NE 044

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 118

Đèn pha led sân khấu – NE 118

Mã sản phẩm: NE 118

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112 C

Đèn pha led sân khấu – NE 112 C

Mã sản phẩm: NE 112 C

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng