Danh mục sản phẩm
 • Dàn karaoke gia đình JBL 08

  Dàn karaoke gia đình JBL 08

  140.950.000 ₫
  Dàn karaoke gia đình JBL 08 140.950.000 ₫

  Loa karaoke: JBL KP 6012

  Loa karaoke: JBL KP 4012

  Vang số: HAS DX 300

  Đầu karaoke: Việt KTV HD Pro 4 TB

  Màn hình chọn bài: Việt KTV 21,5 inch

  Cục đẩy công suất 1: HAS 1500 NX

  Cục đẩy công suất 2: HAS 2800 NX

  Loa sub: HAS 110 NX

  Micro karaoke: HAS

 • Dàn karaoke gia đình JBL 07

  Dàn karaoke gia đình JBL 07

  111.200.000 ₫
  Dàn karaoke gia đình JBL 07 111.200.000 ₫

  Loa karaoke: JBL KP 4010 /x2đôi

  Vang số: HAS DX 300

  Đầu karaoke: Kara M10 3 TB

  Màn hình chọn bài: Kara 21,5 inch

  Cục đẩy công suất 1: HAS 1300 NX

  Cục đẩy công suất 2: HAS V2500

  Loa sub: HAS 118 NX

  Micro karaoke: HAS VP 17

  Diện tích phòng: 25-30(m2

 • Dàn karaoke gia đình JBL 06

  Dàn karaoke gia đình JBL 06

  76.720.000 ₫
  Dàn karaoke gia đình JBL 06 76.720.000 ₫

  Loa karaoke: JBL Ki 512

  Loa karaoke 2: JBL Ki 312

  Amply karaoke: Jarguar PA 203N

  Đầu karaoke: Việt KTV HD Plus 4 TB

  Cục đẩy công suất 1: HAS 4600 NX

  Loa sub: CAVS 915S

  Micro karaoke: HAS VP 17

  Diện tích phòng: 30-40(m2)

 • Dàn karaoke gia đình HAS 06

  Dàn karaoke gia đình HAS 06

  68.230.000 ₫
  Dàn karaoke gia đình HAS 06 68.230.000 ₫

  Loa karaoke: HAS 312E /x3đôi

  Amply karaoke: HAS Home 10T

  Đầu karaoke: Hanet Play X One 2 TB

  Màn hình chọn bài: Hanet Smartlist 10 inch

  Cục đẩy công suất 1: HAS 4600 NX

  Loa sub: CAVS CS 915

  Micro karaoke: HAS VP 17

  Diện tích phòng: 30-40(m2)

 • Dàn karaoke gia đình HAS 05

  Dàn karaoke gia đình HAS 05

  41.550.000 ₫
  Dàn karaoke gia đình HAS 05 41.550.000 ₫

  Loa karaoke: HAS 312E / x2đôi

  Amply karaoke: HAS Home 10T

  Đầu karaoke: Kara M10 3 TB

  Loa sub: Polkaudio PSW 125

  Micro karaoke: HAS VP 15

  Diện tích phòng: 25-30(m2)

Công trình

Đăng ký nhận Email khuyến mãi
Nhắn tin facebook Chát nhanh Zalo