Đặt hàng: (04) 3984 2828 - (04) 3863 2789 - Hotline: 090.8686.098

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

Hoàng Audio và công tác chuẩn bị cho chuyến đi thị sát cùng NV chăm sóc KH, cán bộ kỹ thuật tại Tỉnh Bắc giang.

Nhân viên chuản bị các thiết bị đưa lên xe để đi Bắc Giang.

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

Đích thân GĐ Hoàng Audio chỉnh âm thanh phòng karaoke.

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

Triển khai lắp đặt phòng karaoke Nhà hàng Bắc giang

 

hoang audio