Đặt hàng: (04) 3984 2828 - (04) 3863 2789 - Hotline: 090.8686.098

Hoàng Audio Cung cấp thi công lắp đặt hệ thông âm thanh nhà hàng Tam Sơn

Hoàng audio ký HĐ trong tháng 8/2013 cung cấp và thi công hệ thống âm thanh karaoke âm thanh sân vườn, âm thanh bar, Xông hơi…trong khu liên hợp nhà hàng cao cấp tại Từ sơn Bắc Ninh.

 

Hoàng Audio Cung cấp thi công lắp đặt hệ thông âm thanh nhà hàng Tam Sơn

Hoàng Audio Cung cấp thi công lắp đặt hệ thông âm thanh nhà hàng Tam Sơn

Hoàng Audio Cung cấp thi công lắp đặt hệ thông âm thanh nhà hàng Tam Sơn

Hoàng Audio Cung cấp thi công lắp đặt hệ thông âm thanh nhà hàng Tam Sơn

hoang audio