Đèn pha led sân khấu cao cấp cho ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp

Là nhà cung cấp thiết bị đèn pha led sân khấu kinh doanh, nhà hàng, gia đình, bar, vũ trường – hàng đầu Việt nam. Mọi Sản Phẩm Âm Thanh Karaoke của công ty đều có rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đèn pha led sân khấu - NE 117 mini

Đèn pha led sân khấu – NE 117 mini

Mã sản phẩm: NE 117 mini

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 180

Đèn pha led sân khấu – NE 180

Mã sản phẩm: NE 180

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 182 A

Đèn pha led sân khấu – NE 182 A

Mã sản phẩm: NE 182 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 120

Đèn pha led sân khấu – SL 120

Mã sản phẩm: SL 120

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu – NE 215

Mã sản phẩm: NE 215

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 036

Đèn pha led sân khấu – SL 036

Mã sản phẩm: SL 036

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 036 III

Đèn pha led sân khấu – SL 036 III

Mã sản phẩm: SL 036 III

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112 B

Đèn pha led sân khấu – NE 112 B

Mã sản phẩm: NE 112 B

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 117 A

Đèn pha led sân khấu – NE 117 A

Mã sản phẩm: NE 117 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 182

Đèn pha led sân khấu – NE 182

Mã sản phẩm: NE 182

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - SL 108

Đèn pha led sân khấu – SL 108

Mã sản phẩm: SL 108

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 281 A

Đèn pha led sân khấu – NE 281 A

Mã sản phẩm: NE 281 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 188 Lục giác

Đèn pha led sân khấu – NE 188 Lục giác

Mã sản phẩm: NE 188

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 002 B

Đèn pha led sân khấu – NE 002 B

Mã sản phẩm: NE 002 B

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 161 A

Đèn pha led sân khấu – NE 161 A

Mã sản phẩm: NE 161 A

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 113

Đèn pha led sân khấu – NE 113

Mã sản phẩm: NE 113

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112

Đèn pha led sân khấu – NE 112

Mã sản phẩm: NE 112

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 088

Đèn pha led sân khấu – NE 088

Mã sản phẩm: NE 088

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 044

Đèn pha led sân khấu – NE 044

Mã sản phẩm: NE 044

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 118

Đèn pha led sân khấu – NE 118

Mã sản phẩm: NE 118

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 112 C

Đèn pha led sân khấu – NE 112 C

Mã sản phẩm: NE 112 C

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 117

Đèn pha led sân khấu – NE 117

Mã sản phẩm: NE 117

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng

Đèn pha led sân khấu - NE 183

Đèn pha led sân khấu – NE 183

Mã sản phẩm: NE 183

Xuất xứ:

Bảo hành:

Đặt hàng

Giỏ hàng