Đặt hàng: (04) 3984 2828 - (04) 3863 2789 - Hotline: 090.8686.098

Bà Trần Thị Lụa

Bà Trần Thị Lụa

 

ĐC: Xóm Thượng Uy Lỗ – Đông Anh – Hà Nội.
ĐT: 0913.088.008.

 

Lắp Đặt Karaoke Kinh Doanh

Tổng Số Phòng : 3

Tổng dự án : 204.100.000VNĐ

 

 

hoang audio